1-ایا یک تقویت کننده انتن 3باند با گوشیهای 4Gکار میکند؟

تقویت کننده های سیگنال موبایل،سیگنالهای ضعیف سلولی را،یعنی سیگنالهای LTEو 4G،3G را از محیط بیرون جذب میکند ،ان راتا 32 برابر تقویت میکنند وبرای هردستگاه حامل ان کار میکند.

2-کدام دستگاه تقویت کننده انتن موبایل بهترین است؟در انتخاب دستگاه تقویت کننده انتن موبایل عوامل زیادی تاثیرگذار هستند.این عوامل باعث میشود تا هرمشتری بسته ای مطابق سلیقه خود دریافت کند.برخی از این عوامل عبارتند:

ا-محیط مورد نظر شهری است یا روستایی. -برای محیطهای باز است یا داخل ساختمان.-بودجه ای که مشتری قادر به هزینه برای دستگاه تقویت کننده انتن موبایل است چه مقدار است.-فضای داخل ساختمان سوله مانند است یا قسمت قسمت؟

3-ایا کیتی که از فروشگاه شما خریداری میشود تمام اجزای مورد نیاز را داراست؟

بله بسته های پیشنهادی ما شامل 10متر کابل است،همچنین سخت افزارهای لازم برای نصب یک سیستم را داراست.یعنی شامل انتن گیرنده و انتن فرستنده و کانکتورها است..

4-ایا میتوانید برای ساختمان های چند طبقه و بزرگ سیستم های تجاری طراحی کنید؟

مجموعه ما دارای دانش و تجربه ی کافی برای ارائه راه حل های سفارشی برای مساحتهایی تا 10هکتار است .ما میتوانیم سیستم هایی برای نیاز شما معرفی کنیم و در صورت لزوم طراحی و نصب سایت را نیز انجام دهیم

5-اگر این سیستم برای من کار نکند چه ؟

بدون مشکل ما همه محصولات خود را تا 30روز بدون هیچ سوالی از شما دریافت و هزینه شما را بازپس میدهیم.

6-ایا میتوانم طول کابل را طولانی تر کنم و سپس مشکلی در سیگنال ایجاد نشود؟

خیر.بستگی به نوع کابل مصرفی دارد.هنگامی که طول کابل بیشتر از 10متر باشد،انتخاب اشتباه نوع سیم میتواند باعث کاهش توان سیگنال شود و تداخل ایجاد کند.